05 Mar
  • By ZekirKum
  • Cause in

НВО КХАМ Делчево е членка на мрежата на COPASAH od 2013 година.

COPASAH е заедница во која практичарите ги споделуваат своите искуства во областа на мониторинг на заедницата во областа на здравството, редовно ги споделуваат своите искуства, ресурси, капацитети и методи во проиаводство и дистрибуција на концептуални, методолошки и пракрични резултати во насока на зајакнување на заедницата, како и вмрежување и градење на капацитети на организациите членки. […]

VIEW DETAIL
05 Mar
  • By ZekirKum
  • Cause in

ПРИСТАПОТ ДО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НЕ СМЕЕ ДА БИДЕ ПРИВИЛЕГИЈА

Интервју на Зоран Биковски од НВО КХАМ Делчево, практичар што работи на полето на социјална отчетност, борец за човекови права и одговорен за спроведување на преокти за Социјална отчетност и параправно застапување….. страна 14-16. Социјална отчетност и параправно застапување

VIEW DETAIL
05 Mar
  • By ZekirKum
  • Cause in

Швајцарската амбасадорка и асистентот на генералниот директор одговорна за источна европа на СДЦ во работна посета во НВО КХАМ Делчево

Швајцарската амбасадорка, г-ѓа Сибил Сутер Тајада и г-ѓа Елизабет Вон Капелје, асистент на генералниот директор и одговорна за источна Европа на SDC (Швајцарска Агенција за Развој), денеска на 01.09.2016 година, беа во работна посета на НВО КХАМ“ Делчево. Нивна цел беше да се запознаат со проблемите и потребите на Ромите во нашиот регион, како и […]

VIEW DETAIL