21 Aug
  • By ZekirKum
  • Cause in

Социјална отчетност и правно зајакнување на ромската заедница

Цели за 2015 год: 1. Зголемување на бројот на вакцинирани деца на возраст од 0 до 15 год. за најмалку 90 % во Брегалничкиот регион 2.Унапредување на женското здравје (скрининг програма за рано откривање на рак на грло на матката кај жените на возраст од 25 до 60 год. во Брегалничкиот регион)   Целни групи: […]

VIEW DETAIL
12 Jun
  • By ZekirKum
  • Cause in

Менување на негативите наративи за Ромите во здравствените институции

Финансиран од ФООМ Времетраење: од 2015 до 2016 година. Главна цел Трансформацијата на негативните ставови/наративи кај здравствните работници, а со тоа и промена на генералната слика во насока на подобрување на здравствениот статус на Ромите во Источениот регион. Специфични цели • Промоција на добри практики преку кои ке се изврши мотивација за промена/трансформација на негативните […]

VIEW DETAIL
12 Jun
  • By ZekirKum
  • Cause in

Социјална отчетност и правно зајакнување на ромската заедница

Финансиран од ФООМ Времетраење: од 2015 до 2016 година. Цели за 2015 год • Зголемување на бројот на вакцинирани деца на возраст од 0 до 15 год. за најмалку 90 % во Брегалничкиот регион • Унапредување на женското здравје (скрининг програма за рано откривање на рак на грло на матката кај жените на возраст од […]

VIEW DETAIL