27 Oct
  • By ZekirKum
  • Cause in

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016 ГОДИНА

VIEW DETAIL
19 Oct
  • By ZekirKum
  • Cause in

Валидација на картичка на задоволство

Превентивните програми на Министерството за здравство се спроведуваат со цел рано откривање на одредени заболувања, а наменети се пред се за најранливите и најмаргинализираните групи на граѓани. Буџетот за овие програми од година во година континуирано се намалува. НВО КХАМ Делчево во соработка со ЕСЕ од Скопје, во изминатиот период изработи картичка на задоволство за […]

VIEW DETAIL
01 Oct
  • By ZekirKum
  • Cause in

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

VIEW DETAIL