Развивање на дигиталните вештини кај учениците Роми – DIGI UP

Развивање на дигиталните вештини кај учениците Роми – DIGI UP

Анкетирањето и интервјуирањето во рамки на проектот-  продолжи и оваа недела. Опфатени беа наставници и директори од основните училишта Ванчо Прке Делчево, Свети Климент Охридски Делчево, ОУ Гоце Делчев Штип и ООУ Блаже Конески Скопје.Ljudska univerza Lendava Pučko Otvoreno Učilište Čakovec 🇸🇮 🇭🇷 🇲🇰

Share this post