НВО КХАМ одржа годишно собрание.

НВО КХАМ одржа годишно собрание.

На ден 30.12.2021 година, НВО КХАМ одржа годишно собрание. Презентирана е драфт верзијата на Стратегијата за 2022-2025 година, со новите стратешки приоритети и цели . Исто така презентиран и годишен извештај за 2021 година, како и Програмата за 2022 година. НВО КХАМ на сите вработени, пријатели и поддржувачи им ја честита Новата 2022 и им посакува плодна и успешна година .

Share this post