12 јун
  • By ZekirKum
  • Cause in

„Борба против бариерите за излез-Македонските Роми на граница”

Партнери: EPI (European Policy Institute). Донатор: TTF (Think Tank Fund) i RIO (Roma Initiative Office) Времетраење: 2015-2016 Во тек на реализација е проект „Борба против бариерите за излез“ кој е значаен за нашата целна група, за спречување на дискриминацијата на граница и во кој има предложен пристап за надминување на проблемот со Роми повратници. Во […]

VIEW DETAIL
12 јун
  • By ZekirKum
  • Cause in

„Јавно и политичко учество на жената Ромка“

Донатор е EIDHR, а имплементатори се Ромската организација на жени ДАЈА од Куманово и НВО КХАМ од Делчево. Време на имплементација:2015-2017 год. Од 01.12.2015 година НВО КХАМ започна со реализација на проект: „Јавно и политичко учество на жената Ромка“. Проектот ќе се одвива во 5 градови во Р. Македонија: Куманово, Делчево, Гостивар, Штип и Скопје. […]

VIEW DETAIL