12 јун
  • By ZekirKum
  • Cause in

„Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основно образование во Република Македонија“

Проектот „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основно образование во Република Македонија“, финансиски и технички е поддржан од страна на Ромскиот едукативен фонд–Будимпешта. Имплементиран е од Ромски ресурсен центар–Скопје (РРЦ) и НВО „КХАМ“ Делчево. Цел на проектот е подобрување на соработката со основните училишта во три општини, Делчево,с. Црник и Виница преку реализација […]

VIEW DETAIL
12 јун
  • By ZekirKum
  • Cause in

„Инклузија на децата Роми во Јавните предучилишни установи“

Во соработка со Министерството за труд и социјална политика НВО КХАМ Делчево веќе осма година го имплементира проектот во кој од учебната 2015/2016 година се вклучени деца од 3-5 годишна возраст. Во три детски градинки во образовниот процес се вклучени вкупно 93 деца и тоа во: Делчево-38, Виница- 40 и с. Црник-Пехчево-15 деца. Со овој […]

VIEW DETAIL