20 дек
 • By ZekirKum
 • Cause in

Менување на негативните наративи за Ромите во здравствената заштита -3

Менување на негативните наративи за Ромите во здравствената заштита -3 е проект финансиран од ФООМ и ќе се имплементира во периодот од 1.11.2018 до 30.10.2019 Стереотипите и предрасудите, кои се врз основа на недостаток на сензибилност меѓу здравствените работници, скриената дискриминација и негативниот јавен дискурс, кој е оформен од страна на медиумите, се уште се […]

VIEW DETAIL
05 јул
 • By ZekirKum
 • Cause in

ИНФОГРАФИК

Инфографик за состојбата со односот на здравствените професионалци кон Ромите на територијата на шест општини во Источниот регион, број на опфатени лица со анкетата, препораки и заклучоци по неа, како и законската рамка на правото на заштита на пациентите. Professional information for Cialis. viagra for sale Latest news Could mouthwashes help reduce coronavirus transmission.

VIEW DETAIL
04 јул
 • By ZekirKum
 • Cause in

Панел дискусија на тема „Надминување на негативните наративи на здравствените работници спрема Ромите“

На 29.06.2018 година, во Спомен домот „АСНОМ“ во Делчево, се одржа панел дискусија од проектот „ Надминување на негативните наративи на здравствените работници спрема Ромите“. Ги презентиравме и резултатите од спроведеното истражување во општините Берово, Делчево, Штип, Кочани, Виница и с.Црник општина Пехчево за задоволството на граѓаните од услугите што ги примаат во здравствените установи. […]

VIEW DETAIL
21 авг
 • By ZekirKum
 • Cause in

Социјална отчетност и правно зајакнување на ромската заедница

Цели за 2015 год: 1. Зголемување на бројот на вакцинирани деца на возраст од 0 до 15 год. за најмалку 90 % во Брегалничкиот регион 2.Унапредување на женското здравје (скрининг програма за рано откривање на рак на грло на матката кај жените на возраст од 25 до 60 год. во Брегалничкиот регион)   Целни групи: […]

VIEW DETAIL
12 јун
 • By ZekirKum
 • Cause in

Менување на негативите наративи за Ромите во здравствените институции

Финансиран од ФООМ Времетраење: од 2015 до 2016 година. Главна цел Трансформацијата на негативните ставови/наративи кај здравствните работници, а со тоа и промена на генералната слика во насока на подобрување на здравствениот статус на Ромите во Источениот регион. Специфични цели • Промоција на добри практики преку кои ке се изврши мотивација за промена/трансформација на негативните […]

VIEW DETAIL
12 јун
 • By ZekirKum
 • Cause in

Менување на негативите наративи за Ромите во здравствените институции

Финансиран од ФООМ Времетраење: од 2015 до 2016 година. Главна цел Трансформацијата на негативните ставови/наративи кај здравствните работници, а со тоа и промена на генералната слика во насока на подобрување на здравствениот статус на Ромите во Источениот регион. Специфични цели • Промоција на добри практики преку кои ке се изврши мотивација за промена/трансформација на негативните […]

VIEW DETAIL
12 јун
 • By ZekirKum
 • Cause in

Социјална отчетност и правно зајакнување на ромската заедница

Финансиран од ФООМ Времетраење: од 2015 до 2016 година. Цели за 2015 год • Зголемување на бројот на вакцинирани деца на возраст од 0 до 15 год. за најмалку 90 % во Брегалничкиот регион • Унапредување на женското здравје (скрининг програма за рано откривање на рак на грло на матката кај жените на возраст од […]

VIEW DETAIL