12 јун
  • By ZekirKum
  • Cause in

НВО„КХАМ“-Делчево е одржан Завршен тест за Претприемачките/бизнис обуки.

На ден 12.07.2015 год., во просториите на НВО„КХАМ“-Делчево е одржан Завршен тест за Претприемачките/бизнис обуки. Издадени се вкупно 20 сертификати за технички вештини во соработка со Приватна образовна установа ПОУ- ОГУ„ Ванчо Прке“ Штип за кои обуката се изведуваше во периодот од 06.07.2015 до 08.09.2015 година во Штип. Издадени се и 9 сертификати за бизнис […]

VIEW DETAIL
12 јун
  • By ZekirKum
  • Cause in

ПАТ КОН КАРИЕРАТА – Зголемување на вработеноста на жените Ромки

Донатор: Македонска развојна фондација за претпријатија Период на имплементација: 01.02.2015-31.07.2015 За проектот: Цел: Придонес кон интеграција на жените Ромки од источно планскиот регион на пазарот на труд преку зголемување на можностите за вработување во руралните подрачја на Источна Македонија Целната група се: Жени Ромки од источно планскиот регион, локални бизнисмени Директни корисници: 40 жени Ромки […]

VIEW DETAIL
12 јун
  • By ZekirKum
  • Cause in

„Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на труд“

Финансирана од Министерство за финансии, во рамките на ЕУ ИПА (Компонента за развој на човечки ресурси), а во партнерство со Македонска развојна фондација за претпријатија НВО КХАМ Делчево, ХДЗР Месечина од Гостивар и микрокредитната фондација Хоризонти. Од 14.12.2015 година, проектот „Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на труд“ се одвива во 6 града:Делчево, […]

VIEW DETAIL
12 јун
  • By ZekirKum
  • Cause in

„Подобрување на вработувањето на Ромите преку образование и обука“

Финансиран од ЕУ и имплементиран од Ромски Едукативен Фонд (РЕФ) Будимпешта Партнери:НВО КХАМ Делчево и НВО „Амбрела“ Скопје Локација на проектот: Делчево, Шуто Оризари -Скопје, Виница, Тработивиште и с.Црник Времетраење: 24 месеци Од месец март 2016 година, а во тек на 24 месеци, ќе започне да се реализира проектот „Подобрување на вработувањето на Ромите преку […]

VIEW DETAIL