28 јун
  • By ZekirKum
  • Cause in

Брошура на проектот: "Подобрување на вработувањето на Ромите преку образование и обука"

Проектот „Подобрување на вработувањето на Ромите преку образование и обука“ се спроведува во три локални средини: Делчево, Виница, с.Црник -Пехчево. Целна група  во проектот се  Роми со посебен акцент на жената Ромка. Проектот финансиски е подржан од ЕУ и Ромски Едукативен Фонд- Будимпешта кој ќе се спроведува  2 години.( 29 Декември 2015 – 29 Декември […]

VIEW DETAIL