Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Невладината организација „КХАМ“ (НВО „КХАМ“) од Делчево е невладина, непартиска и непрофитабилна органиација основана со слободна вољја и здружување на група група граѓани – ентузијасти чија основна цел беше остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувањакако и заради вршење на дејности и активности за подобрување и унапредување на социо-економските и образовните потреби на мргинализираните групи. НВО „КХАМ“ е продолжение на Хуманитарното и добротворно здружение на Ромите „КХАМ“ од Делчево кое е основано на 20.03.1999 год. во кое членуват околу 150 членови повекето од ромска и македонска националност

ВИЗИЈА

Граѓаните во РМ се рамноправни, достоинствено вработени, со остварено право на здравје и целосно вклучени во образовниот процес и останатите сфери на општественото живеење.

МИСИЈА

НВО “КХАМ” е граѓанска организација која преку информирање, едуцирање, влијание врз политики и обезбедување услуги им помага на Ромите и маргинализираните групи да се ангажираат за да ги остварат своите здравствени права, да обезбедат подобро образовно ниво и подобра економска положба

Статут

Лична Карта

Органограм

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.