12 мај
  • By KhamDelcevo
  • Cause in

Лична карта

                                           ЛИЧНА КАРТА НА НВО „КХАМ“ – ДЕЛЧЕВО   Невладината организација „КХАМ“ (НВО „КХАМ“) од Делчево е невладина, непартиска и непрофитабилна органиација основана со слободна вољја и здружување на група група граѓани – ентузијасти  чија […]

VIEW DETAIL