13 јул
  • By ZekirKum
  • Cause in

(English) Organogram

ORGANOGRAM 2015mk Firstly, the pharmacist will have a detailed discussion regarding your minor ailment. where to buy viagra in malaysia If an antibiotic is prescribed by the doctor, the pharmacists will prepare the prescription, which you can either fill in the same pharmacy or a different one.

VIEW DETAIL
13 јул
  • By ZekirKum
  • Cause in

Статут

posleden statut-KHAM po izmeni-2015 Only you know your general stress levels, toxin exposure, diet and health. buy viagra malaysia A: Everyone is different from other; however, it is significant to pursue the instructions for use prudently with an intention to achieve optimum results.

VIEW DETAIL
05 јул
  • By ZekirKum
  • Cause in

ИНФОГРАФИК

Инфографик за состојбата со односот на здравствените професионалци кон Ромите на територијата на шест општини во Источниот регион, број на опфатени лица со анкетата, препораки и заклучоци по неа, како и законската рамка на правото на заштита на пациентите. Professional information for Cialis. viagra for sale Latest news Could mouthwashes help reduce coronavirus transmission.

VIEW DETAIL
04 јул
  • By ZekirKum
  • Cause in

Панел дискусија на тема „Надминување на негативните наративи на здравствените работници спрема Ромите“

На 29.06.2018 година, во Спомен домот „АСНОМ“ во Делчево, се одржа панел дискусија од проектот „ Надминување на негативните наративи на здравствените работници спрема Ромите“. Ги презентиравме и резултатите од спроведеното истражување во општините Берово, Делчево, Штип, Кочани, Виница и с.Црник општина Пехчево за задоволството на граѓаните од услугите што ги примаат во здравствените установи. […]

VIEW DETAIL