05 јул
  • By ZekirKum
  • Cause in

ИНФОГРАФИК

Инфографик за состојбата со односот на здравствените професионалци кон Ромите на територијата на шест општини во Источниот регион, број на опфатени лица со анкетата, препораки и заклучоци по неа, како и законската рамка на правото на заштита на пациентите.

VIEW DETAIL
04 јул
  • By ZekirKum
  • Cause in

Панел дискусија на тема „Надминување на негативните наративи на здравствените работници спрема Ромите“

На 29.06.2018 година, во Спомен домот „АСНОМ“ во Делчево, се одржа панел дискусија од проектот „ Надминување на негативните наративи на здравствените работници спрема Ромите“. Ги презентиравме и резултатите од спроведеното истражување во општините Берово, Делчево, Штип, Кочани, Виница и с.Црник општина Пехчево за задоволството на граѓаните од услугите што ги примаат во здравствените установи. […]

VIEW DETAIL