21 авг
  • By ZekirKum
  • Cause in

Социјална отчетност и правно зајакнување на ромската заедница

Цели за 2015 год: 1. Зголемување на бројот на вакцинирани деца на возраст од 0 до 15 год. за најмалку 90 % во Брегалничкиот регион 2.Унапредување на женското здравје (скрининг програма за рано откривање на рак на грло на матката кај жените на возраст од 25 до 60 год. во Брегалничкиот регион)   Целни групи: […]

VIEW DETAIL