20 дек
  • By ZekirKum
  • Cause in

Со стратегија и локални акциски планови, до еднакви можности за жените и мажите во општините Делчево, Берово и Пехчево

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Прокетот Со стратегија и локални акциски планови, до еднакви можности за жените и мажите во општините Делчево, Берово и Пехчево финансиски е поддржан од Kvina till Kvina , а импленетацијата ќе трае од 01.10.2018 до 30.09.2019 година
Преку воспоставување на стратегија за родова еднаквост за општините Делчево, Берово и Пехчево ќе се интегрира родовиот аспект во сите активности на локалната самоуправа и во сите области од јавниот и приватниот сектор, ќе постои планиран пристап кон создавањето на услови за почитување на еднаквоста меѓу мажите и жените на локално ниво.
Локалните акциони планови ќе бидат ефикасен механизам за рамноправна вклученост и еднакво вреднување на улогата на мажите и жените во креирање на политиките на локално ниво и учество во процесите на одлучување.
Локалните акциони планови ќе треба да содржат актвинсоти за јакнење на жените восите области на живење на локално ниви со акцент на жените од маргинализираните групи, вклучително и жените Ромки.

Research has found that applying salicylic acid to the skin reduces acne 39 , 40 , 41 , Several studies have also indicated that aloe vera gel, when combined with other substances like tretinoin cream or tea tree oil, may improve acne 43 , While research shows promise, the anti-acne benefits of aloe vera itself require further scientific research. When applied to the skin, aloe vera gel can help heal wounds, treat burns, and fight inflammation. levitra malaysia Omega-3 fatty acids are healthy fats that offer a multitude of health benefits.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
ZekirKum