Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ЗА ОБЛАСТА-ОБРАЗОВАНИЕ

Во однос на образовното ниво кај ромската зедница во РМ, а посебно во источно Брегалнички регион, има напредок, но состојбата е далеку од задоволителна. Се уште Ромите имаат најнизок образовен статус во државата.

Статистичките податоци говорат дека 20,6% од ромското население во државата се неписмени, 23,2% се без образование, 28,6% немаат завршено основно образование, 37,4% имаат основно образование, 9,7% имаат завршено средно образование, 0,2% и 0,3% имаат вишо или високо образование.

Проблемите со образованието кај ромската заедница се последица на долг историски процес и за решавање на овој проблем потребен е континуиран пристап, се додека не се постигне генерациско изедначување и и иста стартна основа.

За таа цел НВО „КХАМ“ саогласно стратекиот план ќе работи на:

1.Зголемување на опфатеноста на ромските деца во предучилишното образование

2. Зголемување на редовноста и подобрување на резултатите на ромските ученици од основното и средното образование

3.Афирмирање на ромската историја и култура

4. Подигање на свеста на родителите за важноста од образование на нивните деца

Проекти

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.