Надзорен орган

Кире ЦоневПриватен стопанственик
Желеанка ДемироваПрофесорка по англиски јазик
Дениза УсаиноваПрофесорка по англиски јазик