Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ВО 2014 ГОДИНА.

Инклузија на децата роми во Јавните предучилишни установи

Во рамките на проектот „Инклузија на децата роми во Јавните предучилишни установи“ во соработка со Министерството за труд и социјална Со овој проект се следи напредокот на децата во однос на совладување на македонскиот јазик и се врши нивна подготовка за полесен влез во прво одделение. Опфатени се деца на годишна возраст од 4,7 до 5,7 год., а покрај следењето на децата во детската установа предвидени се и активности за подигање на свеста на родителите за потребата од предшколско вклучување на нивните деца во образовниот процес. .

______________________________________________

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ВО 2013 ГОДИНА

CIVICA Mobilitas ПРОГРАМА

Со поддршка на Програмата за институционални грантови од CIVICA Mobilitas, програма која е финасирана од Швајцарската Агенција за развој и соработка, имплементирана од Центарот за инстититуционален развој ЦИРА-Скопје, преку која НВО КХАМ Делчево ја имплементираше својата годишна Програма за 2013 година, НВО КХАМ Делчево работеше директно на развој на капацитетот на организацијата за да се подобри влијанието во општеството, како и да се подобрат услугите што се обезбедуваат за граѓаните.

_______________________________________________

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ВО 2012 ГОДИНА.

CIVICA Mobilitas ПРОГРАМА

НВО КХАМ Делчево и во текот на 2012 година работеше директно на развој на капацитетот на организацијата поддршка на Програмата за институционални грантови од CIVICA Mobilitas, програма која е финасирана од Швајцарската Агенција за развој и соработка, имплементирана од Центарот за инстититуционален развој ЦИРА-Скопје, преку која НВО КХАМ Делчево ја имплементираше својата годишна Програма за 2012 година.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.