12 јун
  • By ZekirKum
  • Cause in

„Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на труд“

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Финансирана од Министерство за финансии, во рамките на ЕУ ИПА (Компонента за развој на човечки ресурси), а во партнерство со Македонска развојна фондација за претпријатија НВО КХАМ Делчево, ХДЗР Месечина од Гостивар и микрокредитната фондација Хоризонти.

Од 14.12.2015 година, проектот „Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на труд“ се одвива во 6 града:Делчево, Пехчево, Берово, Тетово, Гостивар и Дебар.

Во првата фаза од реализацијата се планира да се се соберат доволно информации за препреките за вработување со кои се среќаваат жените Ромки, проценувајки ги работните вештини и знаења на целната група. Со оваа активност ке бидат информирани 100 жени.

Резултатите од спроведената анализа ќе служат како основа за студија за понатамошно креирање на иновативни и активни политики на пазарот на трудот Преку изработка на индивидуални планови за (само)вработување за жените Ромки и спроведување на стручни курсеви ќе се обезбедат технички, трговски и други професионални обуки и секоја учесничка од проектот ќе добие курс за стручно образование од прв степен.

Ќе се направи и прирачник за жените Ромки за добивање на правна , здравствена и друга помош. Ќе содржи контекст на проблем и решение. Ќе биде поделен на 4 дела и ке вклучува информации за главните правни, здравствени и проблеми за домување и вработување. Од страна на микрофондацијата „Хоризонти“ ќе се изработи програма за претприемништво за Ромките претприемачи. Основа за изработка на оваа програма ке бидат податоците кои ги има микрофондацијата Хоризонти. Ке се организизираат два основни курса за 40 ромки , првата ке биде за правните аспекти во кои ке биде вклучен модул за основно финансиско менаџирање, втората обука ке опфаќа маркетинг стратегии за малите бизниси.

The widget also lets users quickly upload files to folders. cialis drug Drag and drop is available for those preferring to do it themselves, while others can simply save documents directly to their Vault and let Ubiqshare do the syncing, every time a file has been changed and whenever you log on.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
ZekirKum