ЗАВРШИ ВТОРАТА ФОРУМСКА СЕСИЈА ОД ПРОЕКТОТ „ЗДРУЖЕНИ СИЛИ ЗА ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕСИ“

ЗАВРШИ ВТОРАТА ФОРУМСКА СЕСИЈА ОД ПРОЕКТОТ „ЗДРУЖЕНИ СИЛИ ЗА ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕСИ“

Граѓаните на општина Делчево, на втората форумска сесија, ги излистаа проблемите, целните групи кои се засегнати од тие проблеми, но исто така понудија и решенија за надминување на истите. Третата форумска сесија е закажана за 20.11.2017 година (понеделник), кога и ке се приоретизираат проблемите и решенијата.

Share this post