ГРАЃАНСКИ ФОРУМ ВО ДЕЛЧЕВО

ГРАЃАНСКИ ФОРУМ ВО ДЕЛЧЕВО

Со здружени сили за заедничките интереси, но и со поддршка на европски пари, граѓани на Општина Делчево од денеска преку форуми ќе бираат приоритетни проекти за реализација. На првиот форум имплементиран од Комитетот на организациите за волонтерски услуги со седиште во Милано и во партнерство со Центарот за граѓански иницијативи од Прилеп, АНТИКО, НВО КХАМ и Општина Делчево, стотина граѓани на Делчево ќе одлучуваат каде да инвестираат донација вредна до 6 илјади евра.

Share this post