ГРАЃАНСКИ СОБИР – ДЕЛЧЕВО

ГРАЃАНСКИ СОБИР – ДЕЛЧЕВО

НВО КХАМ Делчево, во соработка со Општина Делчево, Ве покануваат на првиот форум во рамките на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“ кој ќе се одржи на 07.11.2017 година (Вторник) со почеток во 11:00 часот, во просториите на Спомен Дом АСНОМ во Делчево.

Граѓанското учество во Форумите е од големо значење, бидејќи овозможува партиципативно граѓанско учество во процесот на донесување на одлуки, како и простор за артикулирање на идеи, но и  заедничко планирање и педготовка на акции.

Проектот е финансиран од Европска Унија во рамките на ИПА Програма за поддршка на граѓанско општество и медиуми 2014, а го имплементира ЦОСВ- Комитет на организациите за волонтерски услуги.

Share this post