ВО ТЕК Е ФОРУМОТ ПО ПОВОД НЕДЕЛАТА НА НЕВЛАДИНИ ОГАНИЗАЦИИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ НА УСАИД ЗА ГРАЃНСКО АНГАЖИРАЊЕ

ВО ТЕК Е ФОРУМОТ ПО ПОВОД НЕДЕЛАТА НА НЕВЛАДИНИ ОГАНИЗАЦИИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ НА УСАИД ЗА ГРАЃНСКО АНГАЖИРАЊЕ

Форумот  се одржува во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско ангажирање (КЕП) Недела на невладини организации (11 до 15 септември 2017 год) која е дизајнирана да генерира јавен интерес преку координирани настани во градови  во секои  осум региони во Македонија. Форумот е можност за промовирање на  имиџот на  организациите, презентација на работа, активности и достигнувања, како и можностите што ги нудат ЕУ проектите за оствaрување на соработка на НВОи од двете страни на границата помеѓу Македонија и Бугарија.

Share this post