Активности во рамки на проектот Нова шанса

Активности во рамки на проектот Нова шанса

Како дел од предвидените активности во рамки на проектот Нова шанса на ден 09.11.2021 се реализира медиумска презентација на која заедно со партнерски организаци од Хрватска и Словенија успешно го претставивме проектот и досегашните резултати.
На настанот,освен партнерските организации и инстиуции беа присутни и претставници од Советот на општина Делчево, претставник од Советот за образование, претставник од Основното училиште Ванчо Прке од Делчево и едукатори од Универзитетот за доживотно учење Ванчо Прке Штип.

Share this post