21 дек
  • By ZekirKum
  • Cause in

Работилница за креирање на Младинска Стратегија за интеграција на млади Роми

На 16,17 и 18 декември, во Хотел Манастир во Берово, се одржа работилница за креирање на Младинска Стратегија за интеграција на млади Роми. Работилницата е во рамки на проект кој што финансиски е поддржан од Француската Амбасада, а го имплементира НВО КХАМ во партнерство со Кабинетот на министерот без ресор, задолжен за имплементацијата на Стратегијата […]

VIEW DETAIL
20 дек
  • By ZekirKum
  • Cause in

Со стратегија и локални акциски планови, до еднакви можности за жените и мажите во општините Делчево, Берово и Пехчево

Прокетот Со стратегија и локални акциски планови, до еднакви можности за жените и мажите во општините Делчево, Берово и Пехчево финансиски е поддржан од Kvina till Kvina , а импленетацијата ќе трае од 01.10.2018 до 30.09.2019 година Преку воспоставување на стратегија за родова еднаквост за општините Делчево, Берово и Пехчево ќе се интегрира родовиот аспект […]

VIEW DETAIL
12 јун
  • By ZekirKum
  • Cause in

Проект CIVICA Mobiltas

Програмата за поддршка на граѓанското општество CIVICA Mobiltas, е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот Центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација SIPU. Проектот на НВО КХАМ е наменет за поддршка на процесот на институционален развој и организациско јакнење. Со проектот […]

VIEW DETAIL
12 јун
  • By ZekirKum
  • Cause in

„Борба против бариерите за излез-Македонските Роми на граница”

Партнери: EPI (European Policy Institute). Донатор: TTF (Think Tank Fund) i RIO (Roma Initiative Office) Времетраење: 2015-2016 Во тек на реализација е проект „Борба против бариерите за излез“ кој е значаен за нашата целна група, за спречување на дискриминацијата на граница и во кој има предложен пристап за надминување на проблемот со Роми повратници. Во […]

VIEW DETAIL
12 јун
  • By ZekirKum
  • Cause in

„Јавно и политичко учество на жената Ромка“

Донатор е EIDHR, а имплементатори се Ромската организација на жени ДАЈА од Куманово и НВО КХАМ од Делчево. Време на имплементација:2015-2017 год. Од 01.12.2015 година НВО КХАМ започна со реализација на проект: „Јавно и политичко учество на жената Ромка“. Проектот ќе се одвива во 5 градови во Р. Македонија: Куманово, Делчево, Гостивар, Штип и Скопје. […]

VIEW DETAIL